EU-parlamentet står bakom tuffare utsläppskrav för nya bilar

EU-parlamentet har röstat igenom skärpta utsläppskrav för nyproducerade bilar.

Parlamentets ståndpunkt är att koldioxidutsläppen från nya fordon ska minska med 40 procent till 2030, med 2021 som referensår. Delmålet är 20 procents minskning till 2025.

Parlamentet ställde sig även bakom ett bindande säljmål för biltillverkare som innebär att nollutsläppsbilar ska ha 35 procents marknadsandel till 2030, med ett delmål om 20 procent till 2025. Med nollutsläppsbilar menas bilar som släpper ut mindre än 50 gram koldioxid per kilometer. Kravet innebär straff för biltillverkare som misslyckas med att nå säljmålet.

EU-parlamentarikern Fredrick Federley (C) är nöjd med resultatet i omröstningen.
– Jag ville visserligen att ambitionerna skulle vara 50 procents utsläppsminskningar, men detta är ändå ett steg framåt. Vi har sett lägst minskningar av utsläpp i just transportsektorn, därför är det extra viktigt att vi ökar ambitionerna här, säger Fredrick Federley till Aktuell Hållbarhet.

Parlamentarikern Jakop Dalunde (MP) säger i en kommentar att han också hade hoppats på ett högre mål. Han påpekar även att EPP, den partigrupp som moderaterna är med i, inför omröstningen försökte få igenom en sänkning av målet till 35 procent.

EU:s miljöministrar kommer att anta sin gemensamma position när de träffas i ministerrådet den 9 oktober. Sverige företräds av Karolina Skog (MP) som har för avsikt att driva på för att höja kraven till 50 procents minskning av koldioxidutsläpp till 2030, med 25 procent till 2025 som delmål.

Slutförhandlingarna mellan kommissionen, parlamentet och rådet inleds den 10 oktober.