EU-parlamentets miljöutskott föreslår skärpta utsläppsmål