EU sågar kalkbrytning på Gotland

Sverige får kritik från EU för kalkbrytningen i Ojnare-området på Gotland.

Det här rapporterar Natursidan.

Enligt EU har Sverige hanterat frågan ovetenskapligt och Svenska botaniska föreningen anklagar Mark- miljööverdomstolen för att vara jävig.

I ett brev från EU-kommissionen som skickats till regeringen framförs en oro för den pågående domstolsprocessen där Mark- och miljödomstolen nonchalerat Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket och länsstyrelsens invändningar och i stället endast lyssnat på Nordkalks uttalanden.
 
– Endast vetenskapliga kriterier bör användas när gränserna för Natura 2000-områden beslutas, skriver EU-kommissionen.