EU-utskott vill höja ambitionen om minskade  koldioxidutsläpp från tunga fordon