EU vill ge naturskydd större utrymme i tillståndsprocessen