Europeiska miljöbyrån: Nödvändigt med systemtänk för att livsmedelssektorn ska nå hållbarhetsmålen