Europeiska miljöbyrån: Stor utmaning att minska flygets och sjöfartens utsläpp