EU:s beslutsfattare överens om jättebudget för framtida klimatforskning