EUs förbud mot insektsgifter slår mot svenska rapsodlare

EUs beslut att under en tvåårsperiod förbjuda vissa växtskyddsmedel som befaras skada bin möter nu kritik från svenska rapsodlare.

Albin Gunnarson på Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare säger till Sveriges Radio att vårraps-skörden riskerar att halveras till följd av beslutet. Rapsodlarna behöver bin till sina odlingar men Gunnarson säger till Ekot att han motsätter sig ett beslut som ”saknar vetenskaplig grund som baseras på svenska fältmässiga förhållanden.”

Syftet med det tvååriga förbudet är att forskningen under denna tid ska söka svar på frågor som rör hur bin och andra insekter påverkas av gifterna. Beslutet har tidigare lett till att de tillverkande kemiföretagen stämt EU-kommissionen eftersom de anser att det saknas bevis för att gifterna orsakar massdöd bland bin.

Jordbruksverket har, i samarbetet med bland andra Sveriges Frö- och Oljeväxtodlare, inlett ett fältprojekt där bisamhällen ute på rapsfälten studeras. De första svaren väntas tidigt i vår.