EU:s hav kraftigt förorenade – men halterna minskar