EU:s kolförbrukning ökar i snabb takt

Förbrukningen steg i fjol snabbare än i övriga världen

EU-ländernas förbrukning av kol ökade med 3,4 procent i fjol – högre än det globala snittet 2,5 procent, visar statistik från BP Statistical review og World Energy.

Samtidigt minskade EU:s koldioxidutsläpp från samtliga fossila bränslen med 1,9 procent, jämfört med en minskning på 3,9 procent i USA och en ökning med 6 procent i Kina.

Företrädare på BP säger att skiffergasen i USA gjort kolet billigare och att detta i sin tur lett till ökad export till Europa.

Den samlade globala utsläppsökningen av koldioxid var något lägre från energisektorn 2012 jämfört med året innan.  Kina och Indien stod tillsammans för över 90 procent av den samlade ökningen i energiförbrukning.