EU:s nya utsläppstester av bilar döms ut som olagliga

Kryphål i EU:s planerade ”real world”-tester gör att bilar tillåts släppa ut betydligt mer kväveoxid än man tidigare beslutat om, något som är olagligt enligt EU-parlamentets juridiska tjänstemän.

Från och med 2019 är det beslutade gränsvärdet för kväveoxider 80 milligram per kilometer inom EU. Men det test som föreslås för att garantera att bilar lever upp till kraven som ställs i den nya Euro 6-standarden som började gälla i september 2015 innebär att dieselbilar tillåts släppa ut mer än dubbelt så mycket NOx. Testerna kallas för real driving emission tests, RDE, och ska i större utsträckning än tidigare utgå ifrån verkliga körförhållanden.

I en analys som tidningen The Guardian tagit del av menar EU-parlamentets jurister att förslaget går emot huvudmålet att minska utsläppen och förbättra luftkvaliteten. Dokumentet har tagits fram internt som kunskapsunderlag till ledamöter i parlamentet. Jurister från miljöorganisationen Client Earth skriver i ett annat dokument att EU-kommissionen har fattat ett politiskt beslut som sätter kommersiella intressen inom bilindustrin framför de europeiska medborgarnas hälsa. Organisationen menar att testet är olagligt och att EU-parlamentet bör lägga sitt veto mot förslaget.

EU-parlamentarikerna väntades blocka förslaget i en omröstning som skulle ha ägt rum i veckan men förra torsdagen sköts omröstningen upp till februari efter hård lobbying från bildindustrin och anklagelser om att parlamentariker från det gröna blocket förvrängde lagen.

Rebecca Harms, ordförande i det gröna blocket, kommenterade anklagelserna i The Guardian med att kalla den uppskjutna omröstningen ”en kupp mot EU:s demokratiska beslutsfattande” och uppge att det skulle skada trovärdigheten för de åtgärder som beslutas efter ”dieselgate”-skandalen.