EU:s ombudsman kräver mer öppenhet och transparens för miljöbeslut