Expeditionsministär jobbar vidare med hållbarhetsfrågorna