Expert: ”Därför måste kommunerna höja VA-taxorna”

Obetald räkning för att klimatanpassa vatten och avlopp.

Få koll på det senaste inom klimatanpassning på Miljöaktuellts konferens den 23 september. Läs mer här.

Infrastrukturen för vattenförsörjning och avlopp behöver renoveras runt om i landet. Skatter och kommunala VA-avgifter täcker bara en del av behovet för att möta klimatförändringarna. Frågan är vem som ska betala.

– Vi måste ställa oss frågan var gränsen går för VA-kollektivets och samhällets ansvar när det gäller att betala kostnaderna för översvämningar och annat, säger Torbjörn Tagesson, professor vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) vid Linköpings universitet.

Han jämför situationen med vägnätet där kostnaden fördelas mellan kommunerna, Trafikverket och väghållarna.

– Här ser lösningen olika ut. Men jag har en känsla av att man riskerar att lägga en alltför stor del av ansvaret på hushåll och industri, och frågan är om väghållarna verkligen betalar sin del, säger Torbjörn Tagesson.

Behovet av att rusta upp systemen för vatten och avlopp ser olika ut i olika delar av landet. Torbjörn Tagesson räknar med ökade kapitalkostnader som måste finansieras på ett eller annat sätt, antingen med hjälp av höjda VA-taxor eller med skattesubventioner som var vanligt på 90-talet.

– Det är ett problem att kapitalkostnaderna inte redovisas korrekt idag, de kommer att synliggöras i takt med reinvesteringarna och troligen göra det nödvändigt att höja VA-taxorna, säger Torbjörn Tagesson.

Få koll på det senaste inom klimatanpassning på Miljöaktuellts konferens den 23 september. Läs mer här.