Expertens tips i Almedalen: Nischa inte in dig

Nicolai Schaaf, programme manager på Swedish Water House, ger sina bästa tips för ett bra Almedalsbesök.

Nicolai Schaaf, programme manager på Swedish Water House.

Ni har varit med länge i Almedalen. Vad har ni lärt er?
– Dialogen mognar. Svenska upphandlare ses som världsledande, de ställer inte bara krav utan kontrollerar och följer upp.

Vad har ni för tips?
– Det gäller att få in många olika perspektiv, inte nischa in sig i en konfrontation eller svartmåla utan samarbeta. Särskilt i Almedalen kan man utvecklas tillsammans. Det är lättare att få en politiker på scen att binda upp sig. Ett år blev vi lovade en uppföljning i riksdagen och fick det. Det är viktigare för mig är att ha en dialog med en motpart på scenen än många dialoger eller åhörare. Målgruppen i Almedalen är ju väldigt diffus.

Vad kan vi göra åt utsläpp från läkemdeldelstillverkning, antibiotikaresistens etc?
– Vi måste vara mer vattensmarta i tillverkningen och ställa krav på de produkter vi köper. Vårt förmånssystem bidrar till prispress globalt och gynnar inte hållbarhet. Det behövs också hållbarhetskrav och ökad transparens i EU-standards och upphandlingar.