Expertgrupp underkänner Sveriges skogliga referensnivå

Sveriges beräkningsmodell för den skogliga referensnivån har avvisats av en samstämmig expertgrupp i EU och kommer därmed sannolikt inte att godkännas av EU-kommissionen, kan Aktuell Hållbarhet avslöja.

Foto: peter@stigvis.se/PxHere

– Sverige är nu ett av fem länder som fått ett väldigt kritiskt mottagande. Det borde vara en tankeställare för den svenska riksdagen. Om man vill vara en trovärdig klimatledare och bjuda på lösningar så går det inte att försöka tolka lagstiftningen på ett sätt som ger flexibilitet och krediter på bekostnad av klimatet, säger Otto Bruun, klimatexpert på Finlands Naturskyddsförbund och en av tre företrädare för miljöorganisationer i expertgruppen, till Aktuell Hållbarhet.

Som Aktuell Hållbarhet tidigare avslöjat körde den svenska riksdagen över regeringen i frågan om den skogliga referensnivån och skickade in ett förslag som inte utgår från den faktiska historiska referensnivån, som förordningen stadgar, utan från beräknade framtida nivåer. Något som enligt miljöorganisationer kan leda till fejkade utsläppsminskningar och i slutändan urholka trovärdigheten för det globala klimatarbetet.

De fem länder vars beräkningsmodeller helt underkändes av expertgruppen är Sverige, Slovenien, Lettland, Finland och, i mindre grad, Polen, uppger Otto Bruun. Medan de tre första kritiseras för att inte alls följa kravet på historiska referensnivåer kritiseras Finland för att den historiska nivån beräknas på ett icke-transparent sätt.
– Högst sannolikt kommer EU-kommissionen att instämma med expertgruppen i och med att expertgruppen var samstämmig i frågan, säger Otto Bruun.