Expertgruppen för hållbara finanser: Investerarnas intresse ökar snabbt