Expertråd för klimatanpassning föreslås i ny strategi