Expertrapport: Klimatinvesteringar höjer tillväxten

Svenskinitierade projektet New Climate Economy publicerar idag en rapport om ekonomin i klimatsatsningar.

Den här artikeln publicerades i omvärldsbevakningen Miljöaktuellt Idag den 16 september.

Idag släpper New Climate Economy sin rapport ”Better growth, Better climate: The New Climate Economy report”. Stockholm Environment Institute (SEI) har haft en ledande roll i arbetet med rapporten som visar på de många fördelar, till exempel ekonomiska och hälsomässiga, som finns med att vidta klimatrelaterade åtgärder och investeringar.

– Minskade utsläpp av växthusgaser är inte bara positivt för klimatet, det har även direkt positiva effekter på till exempel människors hälsa. Dessutom är investeringar i hållbara städer, ökad resurseffektivitet och innovationer också bra utifrån ett tillväxtperspektiv. Det är det vi vill lyfta fram i den här rapporten, säger Johan Kuylenstierna, vd för SEI, till Miljöaktuellt.

New Climate Economy är ett svenskinitierat globalt forskningsprojekt om ekonomi och klimat. Rapporten har tagits fram av en kommission bestående av ledare för regeringar, företag och institutioner från 19 olika länder. Bland kommissionärerna finns tunga namn som Mexikos tidigare president Felipe Calderón och den brittiske professorn Nicholas Stern.

Den viktigaste slutsatsen som dras i rapporten är, enligt Johan Kuylenstierna, att det är fullt möjligt att kombinera ekonomisk tillväxt med långtgående åtgärder mot klimatförändringar. Rapporten trycker inte minst på nödvändigheten av satsningar på innovation, till exempel kopplat till omställning till en mer resurseffektiv cirkulär ekonomi.

– Rapporten fokuserar på tre nyckelområden inom den globala ekonomin; städer, markanvändning och energisektorn. Genom att öka resurseffektiviteten, investera i rätt infrastruktur och satsa på innovation inom de tre områdena går det att både leverera tillväxt och åstadkomma de utsläppsminskningar som krävs för att undvika farliga klimatförändringar, säger Johan Kuylenstierna.