Exportkreditnämnden: Gemensamma krav ger störst effekt