Exportkreditnämnden tillsätter hållbarhetschef

Hon ska granska hur hållbarhetsrisker hanteras hos köpare av svensk exporterad utrustning.

Foto: EKN

Exportkreditnämnden, EKN, tillsätter nu en ny hållbarhetschef. Uppdraget går till Karin Wessman som tidigare arbetat som hållbarhetsansvarig på myndigheten. Uppdraget för den nyinrättade tjänsten är att vara chef över EKN:s hållbarhetsanalytiker, säkerställa granskningen av hur hållbarhetsrisker hanteras hos köpare av svensk utrustning samt att utveckla hållbarhetssamarbetet med Sveriges exporterande företag.

Enligt Karin Wessman bidrar den svensak exporten ofta till utveckling och förbättringar i köparländerna. För att svensk export ska bidra till hållbar utveckling i exportländerna krävs dock att företagen där hanterar hållbarhetsrisker på ett ansvärsfullt sätt. EKN garanterar i dag svensk export till 130 länder och har totalt utställda garantier på 182 miljarder kronor.
“EKN garanterar en betydande del av Sveriges samlade export. Det innebär inflytande, också i hållbarhetsfrågan. Det inflytandet vill jag använda”, säger Karin Wessman i en kommentar.