Få koll på utsläppen med svenskt register

Har du någon gång funderat över vilka föroreningar industrier i din närmiljö släpper ut? Det kan du själva ta reda på.

Trots att cirka 1200 svenska företag årligen rapporterar in sina utsläppsdata till registret ”Utsläpp i siffror”så är det få som känner till registret. Utsläpp i siffror, som finns på Naturvårdsverkets hemsida, har skapats i enlighet med Århuskonventionen. Syftet är att ge allmänheten fri tillgång till miljöinformation så att de ska kunna delta i debatten och påverka i miljöfrågor.

 Länk till Utsläppsregistret