Få politiska åtgärdsförslag för att främja delningsekonomi