Farliga soptippar täcks över?

118 soptippar som bedöms utgöra hot mot både människor och miljö ska nu undersökas närmare.

Deponierna ligger i Kalmars och Gotlands län och har tidigare klassats som en stor risk för såväl människors hälsa som miljön, enligt Naturvårdsverkets riktlinjer.

Undersökningarna ska pågå i flera år och ge svar på hur farliga soptipparna verkligen är. Tre konsultbolag anlitas för uppdraget, enligt ett pressmeddelande.

Kommunerna bär ansvaret för de nedlagda deponierna, som kan påverka miljön genom utsläpp av förorenade ämnen i marken, luften, yt- och grundvattnet.

Det kan bli nödvändigt att täcka över soptipparna för att undanröja hoten.