Färre företag kan omfattas av obligatorisk hållbarhetsredovisning