Fastighetsbolaget Catena inrättar ny hållbarhetstjänst

Tove Palm tillträder den nyinrättade tjänsten hållbarhetsansvarig på fastighetsbolaget Catena.

Tove Palm. Foto: Catena

Den nyinrättade tjänsten hållbarhetsansvarig på Catena innebär ett övergripande ansvar för att samordna, utveckla och driva bolagets samlade hållbarhetsarbete. Tove Palm kommer närmast från hållbarhetsarbete på företaget Total Produce Nordic. Hon har tidigare arbetet med leverantörsgodkännande på Everfresh.

Catena skriver i en kommentar att bolaget sedan tidigare satt operativa mål för hållbarhetsarbetet som bland annat omfattar aktivt deltagande i samhällsutvecklingen, grön finansiering och energieffektivisering i fastigheterna. Enligt Catenas vd Benny Thögersen kommer tjänsten som hållbarhetsansvarig att bli en strategiskt viktig koncerngemensam funktino i bolaget.