Fastighetssektorns stora utmaning

Alla känner till det, väldigt lite konkret händer och tiden går.

En fjärdedel av Sveriges befolkning bor i dag i svenska miljonprogramsområden byggda på 1960- och 70-talen. Fastighetsbeståndet, som omfattar cirka en miljon lägenheter, behöver omfattande och övergripande upprustning och renovering det kommande decenniet.

Det pågår just nu en diskussion om hur arbetet i miljonprogramsområdena ska genomföras på bästa sätt för att höja både ekologisk prestanda och social attraktivitet.

hållbar stad

Utmaningarna som är förknippade med upprustningen är många. Några av de stora knäckfrågorna är:

  • Vem som ska finansiera upprustningen och renoveringen? Vem har vilket ansvar?
  • Hur är det möjligt att kombinera ekologisk prestanda med höjda sociala värden?
  • Hur får man med hela hållbarhetstänket (mobilitet, tillgänglighet, utemiljö, sociala aspekter med mera) i planeringen?

Initierade experter och tunga beslutsfattare diskuterar de svåra frågorna och pekar ut en riktning framåt på Miljöaktuellts konferens Hållbar stad den 6 maj. Läs mer här.

Vad tycker du är viktigt att lyfta i frågan och på konferensen? Skicka ett mail till Miljöaktuellts redaktion.

Se även:
Energieffektivisera miljonprogrammen med hjälp av statliga styrmedel
Miljonprogrammet – tickande bomb eller framtidens boende?