”Fel motverka handeln för att minska klimatutsläppen”