Felix Nilsson, 30 år

Hållbarhetsexpert, Nordea Group Sustainable Finance.

Felix Nilsson arbetar för att driva på Nordeas strategiska hållbarhetsarbete och har tagit ett stort ansvar för att utbilda rådgivare och personal internt. ”Genom sitt arbete är Felix i högsta grad med och bidrar och påskyndar omställningen av våra kunders kapital till mer hållbara investeringar”, skriver en som nominerat Felix Nilsson.