Fimpar kan lösa problemet med värmeöar i städer

Australiensiska forskare har hittat ett nytt användningsområde för cigarrettfimpar.

Varje år slängs över en miljard fimpar på marken. Fimpar är ett stort miljöproblem eftersom de gifter som cigarrettfiltren fångar in läcker ut i naturen. Men nu har australiensiska forskare hittat ett nytt användningsområde för fimparna. Genom att blanda fimpar med asfalt kan man kapsla in gifterna från cigarrettfiltren. Samtidigt får man ett material som inte leder värme på samma sätt som vanlig asfalt. Att använda sig av asfalt med fimpar för att bygga vägar kan vara ett sätt att lösa problemet med värmeöar i städerna menar forskarna från RMIT University i Melbourne.

I studien som publicerats i tidskriften Journal of Construction and Building Materials beskriver forskarna hur man kapslat in fimpar med paraffinvax och bitumen för att förhindra kemikalierna från att läcka från asfalten. Forskarna menar att de inkapslade cigarettfimpar kan användas i flera typer av byggmaterial. Abbas Mohajerani, forskare vid RMIT University, och den som lett forskningsprojektet, har tidigare visat hur man kan återanvända fimpar genom att bygga in dem i tegelstenar.