Finansiell oro gör det billigt att släppa ut koldioxid

Priset på utsläppsrätter sjönk till rekordlåga nivåer i slutet av förra veckan.

Det har nästan aldrig varit så billigt att släppa ut växthusgaser som idag. Utsläppskrediter är uppenbarligen en osäker investering som många väljer att sälja när oron för världsekonomin tilltar på de finansiella marknaderna.

Nedgången började redan i juni och slog i förra veckan hårt mot EU:s klimatmarknad ETS. När börsen stängde i fredags kostade det 10 euro och 71 cent att släppa ut ett ton koldioxid, den lägsta noteringen sedan mars 2009, och långt från snittpriset på cirka 15 euro.

Ännu värre är situationen för
de så kallade CDM-krediterna (Climate Development Mechanism ) för klimatinvesteringar i andra länder. I fredags sjönk priset ned till 7 euro och 40 cent, endast 25 cent över det absoluta bottenrekordet, rapporterar Reuters.

CDM-systemet plågas inte
bara av den finansiella oron utan också för att all handel med den vanligaste krediten, från kinesiska kylskåpsfabrikanter, förbjudits från 2013.