Finansinspektionen: Finansföretag bör stresstesta mot klimatförändringar

Finansföretagens korta planeringshorisonter kan göra att de inte fullt ut tar höjd för klimatrelaterade risker, anser Finansinspektionen.

Klimatförändringarna innebär risker för det finansiella systemet och kommer att kräva stora förändringar i ekonomiska och finansiella system. Det menar Finansinspektionen som anser att finansföretagen bör utveckla stresstester och scenarieanalyser för att identifiera utmaningarna.
I en ny analys av klimatförändringarna och finanssystemet skriver myndigheten att många finansiella företag sannolikt har en relativt kort planeringshorisont, vilket kan innebära att de inte fullt ut tar höjd för klimatrelaterade risker som ligger långt i framtiden.
Finansinspektionen menar samtidigt att klimat- och omställningsriskerna är mindre för den svenska finansiella sektorn än för många andra EU-länder, men att klimatförändringarna och de risker de medför innebär en långsiktig strukturell förändring som kommer att ändra spelplanen på en rad olika sätt för alla delar av ekonomin.

Läs Finansinspektionens rapport.