Finansinspektionen ökar internationellt arbete för att stärka klimatarbetet