Finansvärlden oroas allt mer för kapitalismens kortsiktighet