Finland stödjer svensk vargpolitik

Vill ha gemensam EU-delegation

Regeringens vargpolitik ligger på kollisionskurs med EU – men får stöd från Finland, rapporterar nyhetsbyrån ATL.

Det finska jord- och skogsbruksministeriet menar att den svenska politiken minska oron och ökar acceptansen för djuren hos de närboende.

Ministeriet vill att det
bildas en svensk-finsk delegation som kan förhandla om vargpolitiken med EU:s miljökommissionär Janez Potocnik.