Finskt bolag får bryta uran

Ett finskt gruvbolag har fått tillstånd att börja utvinna uran

Talvivaara är ett finskt gruvbolag som säljer nickel och zink. Nu har företaget fått regeringens tillstånd att utvinna uran i sin gruva i Sotkamo i mellersta Finland. Brytningen ska inledas under 2012.

– Vi är glada att vi har fåt
t det här tillståndet, vilket inte bara tar oss närmare uranbrytning i Talvivaara, utan också är en bekräftelse på att processen möter de högsta miljö- och säkerhetskraven […] säger Pekka Perä, vd för Talvivaara, i ett pressmeddelande.

Uranet är en biprodukt vid företagets ordinarie framställning av bland annat nickel och zink. Ett kanadensiskt bolag ska köpa uranet och upparbeta till bränsle för kärnkraftverk.

Men produktionen kan
starta först när företaget fått miljötillstånd och lämnat in en säkerhetsutredning till Strålsäkerhetsmyndigheten

Tillståndet är giltigt
under hela gruvans livstid, eller till slutet av år 2054.