Finskt gruvläckage orsakar stor skada

Giftigt avfall läcker utanför gruvområdet.

Situationen är fortsatt akut vid den finska gruvan i Sotkamo. Läget har förvärrats sedan man upptäckte ett läckage förra veckan, menar Miljöcentralen (Syke).

Läckan från en av Talvivarragruvans bassänger för avloppsvatten stoppades först och hölls inom skyddsbassängerna. Men läckagen har fortsatt, rapporterar Hufvudstadsbladet (HBL)

Enligt Miljöcentralen
Syke har nu stora mängder nickel och andra tungmetaller läckt ut söder om gruvområdet. Mätningar visar att halterna är så höga att de kan orsaka fiskdöd.

På måndagskvällen kom uppgifter om att 3000 kubikmeter avloppsvatten i timmen läcker ut men att det inte längre rann utanför gruvområdet. Gruvbolaget jobbar för fullt med att bygga skyddsvallar för att samla in det smutsiga vattnet.

Läckan från gruvan utgör ännu ingen direkt fara för människor.

Miljöminister Ville Niinistö besökte gruvan när läckagen upptäcktes.