Fisk från sjöar innehåller giftiga kemikalier

Fisk i flera sjöar runt Stockholm innehåller giftiga kemikalier som tros komma från brandsläckningsskum. I många sjöar ligger halterna över EUs gränsvärden.

Under 80- och 90-talet spreds stora mängder brandssläckningsskum från 38 brandövningsplatser i Stockholmsområdet. Bransdsläckningsskummet innehåller ämnet PFOS som misstänks vara hormonstörande, skada levern och ge cancer.

Under hösten har forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet och Länsstyrelsen undersökt fisk från 14 sjöar runt Stockholm och på många ställen ligger gifthalterna över EUs gränsvärden. Även sjöarna runt flygplatserna i Göteborg och Malmö är förgiftade av brandsläckningsskum och det gäller troligen också andra sjöar i landet.

PFOS bryts inte ner utan lagras i fisken. Men trots att halterna ligger över gränsvärdet för en ren vattenmiljö så kan man i de flesta sjöar äta fisken flera gånger i veckan utan risk enligt Livsmedelsverket. Anders Glynn, som är riskvärderare på verket, tycker dock att gränsvärdet från 2008 borde omvärderas.

Värst drabbad är fisk från Halmsjön vid Arlanda. Den ska man inte äta mer än ett par gånger om året säger Tomas Viktor, som är laboratorieingenjör vid IVL Svenska Miljöinstitutet.