Fler arter rödlistas i Sverige

BILDEXTRA. Vargen går från starkt hotad till sårbar på rödlistade arter 2015. Ny på listan är björn.

I veckan presenterade Artdatabanken sin senaste rödlista där alltså björnen – som länge klassificerats som en livskraftig art – nu betecknas som nära hotad.

Dock finns inget hot om att björnen ska dö ut i ett område, vilket diskvalificerar arten från rödlistan i vanlig mening. Men på grund av ökad jakt finns björnen med i årets utgåva.

Lodjur faller under kategorin sårbar medan duvhök i likhet med björn bedöms som nära hotad.

De flesta hotade arter finns enligt kartläggningen i södra Sverige. Skälet till det är ett hårdare tryck i markanvändning och befolkningstillväxt.
Jämfört med 2010 har antalet rödlistade arter ökat med 3,6 procent i förhållande till 2010 – från 4 127 till 4 273 arter.

Klicka på länken och läs mer om alla RÖDLISTADE ARTER I SVERIGE 2015.