Fler förpackningsföretag ser miljönyttan med återvinning