Fler träd = saftig löneökning

Lyckoruset eller rättare sagt hälsoeffekten är densamma, enligt en ny studie.

Det är forskare på universitetet i Chicago som konstaterar att tio extra träd i bostadsområdet ger samma upplevda hälsoeffekter som ett lönepåslag på 80 000 kronor, skriver VA.se.

Det är med andra ord ingen tvekan om att kopplingen mellan natur och välmående är stark, och det har tidigare slagits fast i forskarrapporter att människor som lever i städer i avsevärt högre grad riskerar att drabbas av exempelvis både depressioner och ätstörningar än personer som bor mer naturnära.

Det intressant nu, skriver VA, är att "forskarna har lyckats kvantifiera effekterna av träd i reda pengar", ju fler träd som planteras i boendemiljön, desto bättre mår människorna i området och ur hälsoaspekt ger det alltså samma kick som en fet löneökning, enligt den amerikanska studien.

Läs mer här.