Fler vill klimatstraffa bilister

Nästan åtta av tio i en ny attitydundersökning tycker att det är bra med extra höga skatter och avgifter på bensin, olja och flyget.

Det här visar Naturvårdsverkets senaste webbenkät om klimatlösningar. Drygt 1000 personer har svarat och snudd på 80 procent anser alltså att det är bra med högre skatter och avgifter  på varor och tjänster som orsakar stora klimatpåverkande utsläpp.

Det är fler än när samma undersökning gjordes 2009. Då ansåg drygt 60 procent (styvt sex av tio) att det var bra med utsläppsskatter.

I den nya attitydundersökningen uppger sju av tio att de vill handla från företag som arbetar med att begränsa klimatförändringarna. Där har andelen som svarat ”ja absolut” också ökat sedan förra enkäten.

Däremot tror färre i dag att Sverige kan bromsa klimatpåverkan, liksom att de själva kan göra något åt klimatet.

– Vår förhoppning är att undersökningen ska ge ett bra underlag till alla som jobbar för att begränsa klimatpåverkan i Sverige; både offentliga, ideella och privata aktörer, och vi vill passa på att uppmuntra till dialog om resultatet, säger Eva Thörnelöf, vikarierande generaldirektör på Naturvårdsverket.

Läs hela rapporten: Allmänheten och klimatförändringen 2015.