Flera skandaler i Fukushimas spår

Fusk med strålningsmätningen och farligt avfall som dumpas i närmaste flod. Skandalerna avlöser varandra i Fukushima.

Det är två år sedan jordbävningen i Japan, men saneringsarbetet är bara i sin linda. Kostnaden för olyckan beräknas till minst 137 miljarder dollar, och nu visar det sig att saneringsarbetet inte heller sköts ordentligt.

Dagstidningen Asahi har avslöjat att kontaminerat material som ska fraktas bort och hållas isolerat istället dumpas i närmaste flod. Nyligen fångades en fisk med 510 000 becquerel cesium per kilo. Gränsvärdet är 100 becquerel. Nu ska Tokyo Electric sätta ut nät för att fånga in sådan fisk, skriver Ny Teknik.

I somras uppdagades dessutom att inhyrda röjningsarbetare hade täckt sina dosimetrar med blyplåt för att dölja hur mycket strålning de utsattes för – och detta skedde på order av deras förmän.

I dagsläget är endast två av Japans 50 reaktorer igång.