Flygbussarna lägger ned försök inom delningsekonomin