”Flytta ansvaret för Svanenmärkningen till miljödepartementet”