Var trettionde sekund dör en arbetare till följd av exponering för giftiga ämnen

FN uppmanar regeringar och företag att skärpa reglerna för att skydda arbetare som utsätts för hälsovådliga kemikalier i arbetet.

Foto: ngotronganh/Pixabay

Enligt siffror från International Labour Organization (ILO) dör en arbetare var trettionde sekund till följd av exponering för giftiga kemikalier, strålning och andra skadliga ämnen.

FN beskriver situationen som en global hälsokris. Under fyra års tid har organisationens särskilde representant för mänskliga rättigheter och skadliga ämnen, Baskut Tunkac, rest runt i världen och besökt fabriker och andra arbetsplatser för att se hur man hanterar giftiga kemikalier och strålning på arbetsplatsen. Han slår fast att företag och regeringar i världen måste bli bättre på att skydda arbetare från skadliga ämnen.

I en intervju med tidningen Chemical Watch säger Baskut Tunkac att problemet är utbrett och att arbetsgivare som exponerar sina anställda för farliga ämnen ägnar sig åt exploatering, och möjligen modernt slaveri. I sin rapport har Tunkac sammanställt 15 principer som kommer att presenteras vid FN:s råd för mänskliga rättigheter. Syftet är att samla in synpunkter från olika intressenter för att på sikt ta fram ett regelverk som företag och regeringar runt om världen kan implementera.