FN-chef: Så sänkte Danmark COP 15

Danmark får nu ny kritik mot hur klimatmötet i Köpenhamn sköttes. I nypublicerad bok avslöjas ett internt mejl från FN:s klimatchef Yvo de Boer där han skriver att Danmark påverkade förhandlingarna negativt.

Danmark får nu ny kritik för hur klimatmötet i Köpenhamn 2009 sköttes, skriver Jyllands-Posten.

Per Meilstrup, klimatredaktör på tidningen Måndag Morgon, avslöjar i boken ”Kampen om klimaet” ett internt mejl från FN:s klimatchef Yvo de Boer till sina medarbetare. I mejlet riktar Yvo de Boer hård kritik mot det danska ordförandeskapet.

Kritiken riktas främst mot att ett danskt förslag till kompromiss läckte ut redan under klimatmötets andra dag. Enligt Yvo de Boer påverkade detta resten av förhandlingarna.

I mejlet skriver även Yvo de Boer att splittringar inom det danska ordförandeskapet gjorde att klimatmötet aldrig nådde fram till det avtal som många hade hoppats på.