Fondbolag ratar kol, olja och gas

Upphör helt med exponering mot bolag som utvinner fossila bränslen i sina hållbarhetsfonder.

Det är Swedbank Robur som tagit det här beslutet. Det skriver fondförvaltaren på sin hemsida.

Men det betyder inte att hållbarhetsfonderna, Ethica, blir helt fossilfria.

"Vi investerar fortfarande i bolag som använder kol, olja och gas. De bolag som vi gått ur är de som utvinner fossila bränslen och där vi inte anser att affärsidén är förenlig med en hållbar utveckling och ett ansvar för klimatet."

Swedbank Robur konstaterar att koldioxidutsläpp orsakade av förbränning av fossila bränslen bidrar starkt till växthuseffekten. Det är bakgrunden till att fondbolaget lägger om kursen och delvis bojkottar smutsiga bolag.

"Forskningen pekar på stor risk för att jordens medeltemperatur stiger flera grader till nästa århundrade om klimatarbetet inte blir mer framgångsrikt", skriver fondförvaltaren.