Förarlös farkost ska undersöka förekomsten av fisk

En obemannad farkost ska undersöka förekomsten av fisk utanför Gotland.

Farkosten ”Autonaut” är fem meter lång och drivs framåt av vågkraft. Instrumenten ombord drivs av solpaneler på däck och data kan tankas ner via satellit eller VHF-radio. Den kan programmeras att köra olika rutter men också styras direkt via satellit. Det är Stockholms universitet som tillsammans med SLU använder sig av den nya tekniken i en pilotstudie där man ska undersöka havsmiljö väster om Gotland, ett område som är viktigt för den biologiska mångfalden i Östersjön.

Under en testperiod kommer farkosten, som utvecklats i Storbritannien, använda sig av ett avancerat vetenskapligt ekolod för att samla in information om fiskens biomassa och utbredning. Tekniken som är billigare än traditionella fartyg tros ha stor potential för framtida undersökningar av marina ekosystem. Om pilotstudien faller väl ut, planeras en studie i full skala i det aktuella området mellan 2018-2021.